Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa.

Kuulutusaika

20.3.2024 - 26.4.2024

Kuulutus

Asia

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 20.03.2024 nro 310/2024, valitus ympäristölupa-asiassa, ympäristöluvan muutoshakemus ja aloituslupahakemus, Tuusula.

Luvan hakija

Peab Industri Oy

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 20.03.2024 – 26.4.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa:

https://oikeus.fi/material/sites/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/kuulutukset/paatoskuulutukset/ne8x89yq3/VHaO_paatos_20.3.2024_nro_310_2024_valitus_ymparistolupa-asiassa_Tuusula.pdf (kopioi linkki selaimeen)

Muutoksenhakuohjeet

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 106 §:n mukaan tähän päätöksen ei saa hakea muutosta valittamalla.