Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.7.2024 nro 979/2024

Kuulutusaika

10.7.2024 - 16.8.2024

Kuulutus

Asia 

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 10.7.2024 nro 979/2024, valitus maa-aines ja ympäristölupa-asiassa, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen yhteislupa maa-ainesten ottamiseen sekä kalliokiviaineksen louhintaan ja murskaukseen, Tuusula. 

Luvan hakija 

Destia Oy 

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävilläpito 

Tämä kuulutus ja päätösasiakirja pidetään nähtävillä 10.7.2024 – 16.8.2024 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla osoitteessa: https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/index/hallinto-oikeudenkuulutukset/paatoskuulutukset.html 

Muutoksenhakuohjeet  

Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitusaika päättyy 16.8.2024.