Uudenmaan ELY-keskuksen vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

Kuulutusaika

15.2.2021 - 22.3.2021

Kuulutus

Nurmijärven Sähköverkko Oy suunnittelee johdon sijoittamista yhteiselle vesialueelle 858-405-876-1 VESIALUE Palojoella Tuusulan Jokelassa.

Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 15.2.–22.3.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamosta: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

Kuulutuksen julkaisupäivä 15.02.2021, diaarinumero UUDELY/1439/2021.