Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakuulutus 2022

Kuulutusaika

9.3.2022 - 15.12.2022

Kuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan vuonna 2004 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston alueella vuonna 2022.

Yhteys- ja lisätiedot sekä lomakkeet: www.puolustusvoimat.fi