Puolustusvoimien Uudenmaan aluetoimiston kutsuntakuulutus vuonna 2021

Kuulutusaika

22.2.2021 - 15.12.2021

Kuulutus

Asevelvollisuuslain (1438/2007) ja Valtioneuvoston asetuksen asevelvollisuudesta (1443/2007) nojalla toimitetaan
vuonna 2003 syntyneiden sekä muiden alempana mainittujen asevelvollisten kutsunnat Uudenmaan aluetoimiston
alueella vuonna 2021.