Melupäätös Kreate Oy:lle, Ratatyöt

Kuulutusaika

8.7.2024 - 14.8.2024

Kuulutus

ILMOITUS KUULUTUKSESTA  

Kreate Oy toimitti ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta Uudenmaan ELY-keskukselle 7.6.2024. 
Ilmoitusta täydennettiin 4.7.2024. Melua aiheuttava työ on jatkoa melupäätöksellä UUDELY/5843/2023 tehdylle työlle.

Uudenmaan ELY-keskus on 5.7.2024 antanut päätöksen ilmoituksen johdosta. 
Asian diaarinumero on UUDELY/10385/2024.

Kreate Oy:lle annettu päätös koskee ratatöitä 1.7.2024-31.8.2027 Järvenpäässä, Tuusulassa ja Keravalla. 

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito 

Uudenmaan ELY-keskus on antanut päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat yleisesti nähtävillä 8.7.2024–14.8.2024 Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/uusimaa.