Logitri Oy:n lupahakemus vaarallisten kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia varten

Kuulutusaika

12.11.2021 - 13.12.2021

Kuulutus

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa asian 7727/03.01/2020

Logitri Oy:n kappaletavaravarasto sijaitsee Tuusulan Kulomäen teollisuusalueella. Toiminta koostuu varastoitavien tuotteiden purusta, käsittelystä, varastoinnista ja kuormaukseta. Toiminnan laajentamisen myötä vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi muuttuu vähäisestä laajamittaiseksi. Vaarallisten kemikaalien luokitusten ja määrien perusteella toiminta on turvallisuusselvitysvelvollista. Vaaralliset kemikaalit ovat ympäristölle ja terveydelle vaarallisia sekä fysikaalisia vaaraominaisuuksia omaavia.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Asiakirjat ovat nätävänä Tukesin internet-sivuilla www.tukes.fi/asiointi/paatokset-ja-kuulutukset 13.12.2021 saakka.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset voi lähettää viimeistään 20.12.2021 sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tukes.fi tai postitse osoitteeseen Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE. Pyydämme mainitseman asian diaarinumeron 7727/03.01/2020.

Lisätietoja: Veikko Kujala, +358 295052 208, etunimi.sukunimi@tukes.fi