Jätelautakunnan esitys Kiertokapula Oy:n jatemaksutaksoiksi 2022

Kuulutusaika

15.9.2021 - 19.10.2021

Kuulutus

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnokset nähtäville ajalle 15.9.-19.10.2021. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Janakkalan kuntaa, 
Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Nurmijärven kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia. 
Nurmijärven kuntaa luonnokset eivät koske jäteastioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen, aluekeräyspistemaksujen ja lähikeräyspistemaksujen osalta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Jätelautakunta päättää taksojen hyväksymisestä nähtävilläolon jälkeen.  
Asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä sähköisesti kuntien verkkosivuilla ja jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivuilla www.kolmenkierto.fi (ks. tiedote etusivulla). 
Taksaluonnoksista on mahdollisuus esittää mielipiteensä nähtävilläoloaikana. Ehdotuksesta voi keskustella ja esittää mielipiteitä otakantaa.fi -palvelussa 15.9.-19.10.2021.

Kirjalliset mielipiteet on jätettävä jätelautakunta Kolmenkierrolle viimeistään 19.10.2021 

sähköpostitse jatelautakunta@hameenlinna.fi 

tai osoitteeseen
Hämeenlinnan kaupunki 
Yhteinen jätelautakunta 
PL 84  
13101 Hämeenlinna.

Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 050 308 9345 tai jätelautakunnan palvelupuhelin, p. 03 621 4197.

Hämeenlinnassa 14.9.2021

jätelautakunta Kolmenkierto