Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa dnro ESAVI/4075/2020, Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostaminen

Kuulutusaika

27.1.2021 - 4.3.2021

Kuulutus

Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta

Hakija: Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä

Dnro: ESAVI/4075/2020

Asia: Jäniksenlinnan tekopohjavesilaitoksen käytön tehostaminen uudella imeytysalueella ja Jäniksenlinnan pohjavedenottamon suoja-aluerajauksen muuttaminen, Tuusula