Ilmoitus kuulutuksesta, Louhintahiekka Oy:n ympäristövaikutusten arviointiselostus

Kuulutusaika

4.12.2020 - 1.2.2021

Kuulutus

Louhintahiekka Oy on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Nukarin kiviainesten ottoaluetta ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitusta koskevasta hankkeesta Nurmijärven Raalassa. Hankealue sijaitsee Nurmijärven koillisosassa kantatie 45:n varrella

Kuulutuksen ja arviointiselostuksen nähtävillä pito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun ympäristövaikutusten arviointiselostuksen tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Kuulutus ja arviointiselostus ovat nähtävillä 4.12.2020–1.2.2021 seuraavissa paikoissa:

  • Tuusulan kunta, Asiakaspalvelu Tuusinfo, Autoasemankatu 2, 04300 Tuu-sula
  • Nurmijärven kunnanvirasto, Asiakaspalvelu, Keskustie 2 b, 01900 Nurmijärvi
  • Ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/NukarinkiviainesalueYVA)
  • Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/Kuulutukset, valitse alue Uusimaa.

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Nurmijärven ja Tuusulan kuntien verkkosivuilla.

.