Ilmoitus Väyläviraston kuulutuksesta, Helsinki – Riihimäki - ratahanke

Kuulutusaika

30.4.2024 - 30.5.2024

Kuulutus

Helsinki – Riihimäki - ratahanke, rautatiealueen muutokset Kytömaa-Ainola (osa 1), ratasuunnitelma; Tuusula, Järvenpää

Väylävirasto julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman nähtäville asettamista. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §/LjMTL 108§, HL 62 a §) 

Kuulutus julkaistaan 30.4.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/68q7/nahtavillaolo

Kuulutus on nähtävillä 30.4.2024 - 30.5.2024 välisen ajan

Lisätietoja antaa 
Riitta Parviainen (Väylävirasto), 
puh. 0295343034, riitta.parviainen(at)vayla.fi