Ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta, Peab Industri Oy:n lupahakemus, Vantaa

Kuulutusaika

25.8.2020 - 1.10.2020

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen lupahakemus

Asia on kuulutettu 17.6.- 24.7.2020. Kuulutus julkaistaan uudelleen, koska julkisiin hakemusasiakirjoihin on lisätty seuraavat asiakirjat:

  • Liite 2 Riskianalyysi -julkinen
  • Liite 10 Vantaa Hanskallio pinta- ja pohjaveden tarkkailuohjelma

Hakija
Peab Industri Oy

Dnro
ESAVI/10878/2020

Asia
Kallion louhinnan, louheen murskauksen, betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 25.8.2020–1.10.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.