Ilmoitus Etelä-Suomen aluehallintoviraston kuulutuksesta, Peab Industri Oy:n lupahakemus, Vantaa

Kuulutusaika

18.6.2020 - 24.7.2020

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija      Peab Industri Oy

Dnro        ESAVI/10878/2020

Asia         Kallion louhinnan, louheen murskauksen, betonijätteen käsittelyn ympäristölupa, maa-aineslupa ja toiminnan aloittamislupa, Vantaa

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.6.–24.7.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupa-tietopalvelu, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.