Ilmoitus ELY-keskuksen kuulutuksesta, ulkoilureitin lakkauttaminen

Kuulutusaika

18.12.2020 - 22.1.2021

Kuulutus

Uudenmaan ELY-keskus on antanut 16.12.2020 ulkoilulain 12 §:n mukaisen päätöksen ulkoilureittien lakkauttamisesta Tuusulan kunnan hakemuksesta. Päätös koskee ulkoilureittien lakkauttamista kiinteistöltä 858-413-11-23 Härismäki.

Asian diaarinumero on UUDELY/11400/2020 

Kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 16.12.2020-22.01.2021 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Linkki kuulutukseen:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40039501/Kuulutus+ulkoilureitin+lakkauttamisesta+Tuusula+2020.pdf/7103daa8-de7d-8606-be43-1b0158e06bf0?t=1608113134244

Linkki päätösasiakirjoihin:
https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/40039501/Ulkoilureitin_lakkauttaminen_Tuusula_2020.pdf/7b3dfc11-3170-54ec-cb15-a4d6cb9f76aa?t=1608113032305