Ilmoitus ELY-keskuksen kuulutuksesta, Massax Oy:n täydennetty YVA-selostus

Kuulutusaika

21.9.2020 - 4.11.2020

Kuulutus

Asia                    

Massax Oy (ent. Vekkox Oy) on toimittanut Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) täydennetyn ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) Massaholmin kiviainesalue- ja maankaatopaikkahankkeesta. Hankealue sijaitsee Vantaalla ja rajautuu koillisessa Tuusulan kunnan rajaan.

Hanketta koskeva arviointiselostus on kuulutettu 23.3.–20.5.2020. Nyt kuulutetaan aiemmin kuulutetun arviointiselostuksen täydennetty versio.

Kuulutuksen ja täydennetyn arviointiselostuksen nähtävilläpito

Uudenmaan ELY-keskus on antanut yllä mainitun asian tiedoksi julkisella kuulutuksella.

Täydennetty YVA-selostus liitteineen ja sitä koskeva kuulutus ovat nähtävillä 21.9.–4.11.2020:

  • Vantaan kaupunki, Vantaa-info, Tikkurila, Dixi, Ratatie 11, 2. krs., 01300 Vantaa
  • Tuusulan kunta, kirjaamo, Kotorannankuja 10, 04300 Tuusula
  • Uudenmaan ELY-keskus, Opastinsilta 12 B, 5. krs, valvomo
  • Uudenmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset (valitse alue -> Uusimaa) sekä www.ymparisto.fi/VekkoxMassaholmYVA.

Ilmoitus kuulutuksesta julkaistaan Vantaan kaupungin ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla.