Helsinki – Riihimäki - ratahanke, rautatiealueen muutokset Kytömaa-Ainola (osa 1), ratasuunnitelma; Tuusula, Järvenpää

Kuulutusaika

9.7.2024 - 15.8.2024

Kuulutus

Väylävirasto julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun ratasuunnitelman hyväksymispäätöstä. Väylävirasto saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (ratalaki 95 §/LjMTL 108§, HL 62 a §) Kuulutus julkaistaan 9.7.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/ s/68q7/hyvaksymispaatos Kuulutus on nähtävillä 9.7.2024 - 15.8.2024 välisen ajan.