Hämeen ELY-keskuksen kuulutus, ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027

Kuulutusaika

2.11.2020 - 3.5.2021

Kuulutus

Liitteenä Hämeen ELY-keskuksen kuulutus ja ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosille 2022-2027. 

Kaikki kuulemisasiakirjat ovat nähtävillä 2.11.2020–3.5.2021 välisenä aikana verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin tulvariskien hallinta -osiossa.