Finavia Oyj, Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan 4.8.2011, 49/2011/1 muuttaminen, Vantaa

Kuulutusaika

1.4.2021 - 10.5.2021

Kuulutus

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella alue-hallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.4.–10.5.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.