Etelä-Suomen aluehallintoviraston ilmoitus kuulutuksesta, ilotulitetehtaan ympäristöluvan rauettaminen, Tuusula

Kuulutusaika

30.9.2020 - 6.11.2020

Kuulutus

Hakija

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

Dnro

ESAVI/16089/2020 

Asia

Ilotulitetehtaan ympäristöluvan rauettaminen, Tuusula 

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito 

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 30.9.–6.11.2020 osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.