Aluehallintaviraston päätös Helsinki-Vantaa lentoaseman ympäristöluvan muuttamiseksi

Kuulutusaika

1.9.2021 - 8.10.2021

Kuulutus

Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Aloite Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristöluvan muuttamiseksi, Vantaa

Hakija           Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Dnro             ESAVI/22998/2018

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 1.9.–8.10.2021 osoitteessa ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.