Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry/Jekku ry, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Tuusula

Kuulutusaika

26.7.2022 - 2.9.2022

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 26.7.2022 tekemällään päätöksellä nro 64/2022 (diaari TUUDno-2022-1580) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry:lle (Jekku ry) osoitteessa Nukarintie 5, 05400 Jokela järjestettävää tapahtumaa varten koskevat määräykset. Päätös koskee 29.7.2022 klo 17:00-23:30 ja 30.7.2022 klo 15:00-23:30 järjestettävää ulkoilmatapahtumaa.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 26.7.-2.9.2022. Tämä kuulutus on julkaistu 26.7.2022 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 2.9.2022.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus