VM Suomalainen Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Järvenpää

Kuulutusaika

3.5.2021 - 9.6.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 29.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 24/2021 (diaari TUUDno-2021-979) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla VM Suomalainen Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteessa Emalikatu 11, Järvenpää (kiinteistö 186-401-39-7) tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 3.5.2021 -30.11.2021 välisenä aikana tehtävää louhinta- ja murskaustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 3.5.- 9.6.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 3.5.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 9.6.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus