Tuusulanjärven tapahtumat Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula

Kuulutusaika

29.6.2020 - 5.8.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 26.6.2020 tekemällään päätöksellä nro 29/2020 (diaari TUUDno-2020-1365) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tuusulanjärven tapahtumat Oy:lle Tuusulan kunnassa järjestettäviä tapahtumia koskevat määräykset. Päätös koskee seuraavia tapahtumia:
- 19.7.2020 klo 16:00-18:00
- 22.7.2020 klo 19:00-21:00
- 31.7.2020 klo 19:00-21:00
- 2.8.2020 klo 16:00-18:00
- 6.8.2020 klo 19:00-21:00
- 7.8.2020 klo 19:00-21:00
- 8.8.2020 klo 19:00-21:00. 

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 29.6.-5.8.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 29.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 5.8.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

.