Tuusulanjärven tapahtumat Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula 

Kuulutusaika

9.6.2020 - 16.7.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 5.6.2020 tekemällään päätöksellä nro 23/2020 (diaari TUUDno-2020-1365) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tuusulanjärven tapahtumat Oy:lle Tuusulan kunnassa järjestettäviä tapahtumia koskevat määräykset. Päätös koskee 27.6.-1.8.2020 torstaisin ja lauantaisin klo 19-21 välisenä aikana järjestettäviä tapahtumia. 

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 9.6.-16.7.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 9.6.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 16.7.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus