Tuusulanjärven tapahtumat Oy

Kuulutusaika

14.1.2021 - 22.2.2021

Kuulutus

Ilmoittaja:    
Tuusulanjärven tapahtumat Oy, Pöytäalhontie 46, 04430 Järvenpää

Paikka:    
Krapin paja, Rantatie 2, 04300 Tuusula
     
Toiminta:    
Tuusulanjärven tapahtumat Oy on jättänyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa vireille ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen koskien Tuusulan kunnassa kesällä 2021 järjestettäviä musiikkitapahtumia. Tapahtumat järjestetään Krapin pajalla osoitteessa Rantatie 2, 04300 Tuusula.  Ilmoitus koskee tapahtumia, jotka järjestetään seuraavina päivinä ja kellonaikoina:

30.6., 1.7., 2.7., 7.7., 8.7., 9.7., 10.7., 15.7., 16.7., 22.7. ja 24.7. klo 19:00-21:15. 
Lisäksi järjestetään kesän päätöstapahtuma 28.-30.8 siten, että musiikkia soitetaan 28.8. klo 18:00-22:00, 29.8. klo 16:00-22:00 ja 30.8. klo 15:00-20:00.

Lisäksi ennen varsinaisia konsertteja pidetään noin 45 minuuttia kestävä äänitestaus. Testaus pyritään ajoittamaan klo 16:30-17:30 väliselle ajalle, kun konsertti alkaa klo 19:00 ja tapahtumaviikonloppuna 28.8.-30.8. noin kahta tuntia ennen tapahtuman alkamista. 

Ilmoituksen mukaan tapahtuman aiheuttama maksimi äänenpaine LAeq 5 min on 95 dB 10 metrin päässä.  

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Ilmoitusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusaikana 14.1.2021 – 22.2.2021 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. 

Tämä kuulutus on julkaistu 14.1.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on ilmoituksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2021-6.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää 22.2.2021 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula
tai
s-posti: yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja antaa ilmoituksen jättäjä sekä ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi puh. 040 314 4731.


KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS