Tuusulan kunta, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Pataljoonantie 6

Kuulutusaika

29.5.2024 - 5.7.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 27.5.2024 tekemällään päätöksellä diaari TUUDno-2024-928 antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tuusulan kunnalle Lukiolla ja kulttuuritalo Moniossa, Pataljoonantie 6, 04300 Tuusula järjestettävää tapahtumaa varten koskevat määräykset. Päätös koskee 8.6​.2024 klo 17-​21 järjestettävää tapahtumaa.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 29.5.- 5.7.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 29.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 5.7.2024.

Lisätietoa: vs. Ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-​Khanal (040 314 4875)