Tuusulan kunta, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Tuusula

Kuulutusaika

28.7.2022 - 5.9.2022

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 27.7.2022 tekemällään päätöksellä nro 66/2022 (diaari TUUDno-2022-1440) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tuusulan kunnalle osoitteissa Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula ja Rantatie 24, 04310 Tuusula järjestettäviä tapahtumia varten koskevat määräykset. Päätös koskee 12.8.2022 ja 11.8.2023 klo 17:00-23:00 järjestettäviä ulkoilmatapahtumia. Tapahtumat ovat osa Taiteiden yö -tapahtumaa.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 28.7.-5.9.2022. Tämä kuulutus on julkaistu 28.7.2022 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 5.9.2022.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus