Tencon Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava

Kuulutusaika

3.5.2021 - 9.6.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 29.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 25/2021 (diaari TUUDno-2021-1052) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Tencon Oy:lle Keravan kaupungissa osoitteessa Kankurinkatu 23, Kerava (kiinteistö 245-2-72-4) tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 10.5.2021 -27.6.2021 välisenä aikana tehtävää paalutustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kaupungin verkkosivuilla 3.5.- 9.6.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 3.5.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 9.6.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus