Tehan Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Nurmijärvi

Kuulutusaika

2.5.2024 - 10.6.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 30.4.2024 tekemällään päätöksellä nro 27/2024 (diaari TUUDno-2024–927) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Tehan Oy:lle Nurmijärven kunnassa Punamullantien Kyläjoen sillalla (kartta liitteenä) tehtävää melua aiheuttavaa korjaustyötä koskevat määräykset. Päätös koskee paalutusta 24.5. - 5.7.2024 arkisin klo 7–19 yhteensä noin 15 päivän aikana.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 3.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 10.5.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 10.6.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 3.5.- 10.6.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa                           www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 3.5.- 10.6.2024. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus