T2H Rakennus Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

14.7.2020 - 20.8.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 13.7.2020 tekemällään päätöksellä nro 30/2020 (diaari TUUDno-2020-1702) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla T2H Rakennus Oy:lle Järvenpään kaupungissa osoitteissa Lallankatu 17 ja Lallankatu 19 tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 1.8.-30.9.2020 arkisin klo 7-18 välisenä aikana tapahtuvaa louhintaa. Louhinta liittyy Järvenpään kaupungin rakennusvalvonnan myöntämien rakennuslupien 27.6.2019 § 62 ja 27.6.2019 § 63 mukaiseen rivitalojen rakentamiseen.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 14.7.-20.8.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 14.7.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 20.8.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus