Suomen Ilotulitus Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Nurmijärvi

Kuulutusaika

9.9.2020 - 16.10.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 7.9.2020 tekemällään päätöksellä nro 40/2020 (diaari TUUDno-2020-1870) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Suomen Ilotulitus Oy:lle Nurmijärvellä kiinteistöllä 543-412-1-1154 tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 14.9.-15.12.2020 tehtäviä ilotulitteiden koeammuntoja.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 9.9.-16.10.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 9.9.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 16.10.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus