Rudus Oy, vesien tarkkailusuunnitelman hyväksyminen, Polvenniitty, Mäntsälä

Kuulutusaika

22.4.2021 - 31.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristövalvontapäällikkö on 21.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 8/2021 (diaari TUUDno-2017-396) hyväksynyt Rudus oy:n pinta- ja pohjavesien tarkkailusuunnitelman 22.10.2020. Tarkkailusuunnitelman hyväksymispäätös koskee Rudus oy:n harjoittamaa kalliokiviaineksen louhintaa ja murskausta Polvenniityn kallioalueella Mäntsälän Hermanonkimaantiellä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan (www.mantsala.fi) verkkosivuilla 22.4.2021-31.5.2021. Kuulutus on julkaistu 22.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 31.5.2021.


Lisätietoja: ympäristötarkastaja Sirpa Sorsa, puh. 040 314 4733.

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta