Rudus Oy, päätös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen koetoimintailmoituksen johdosta, Tuusula  

Kuulutusaika

10.2.2021 - 19.3.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristötarkastaja on 9.2.2021 tekemällään päätöksellä nro 5/2021 (diaari TUUDno-2021-161) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Rudus Oy:lle koeluonteista toimintaa koskevat määräykset. Rudus Oy:n Tuusulan betonituotetehtaalla, osoitteessa Ristikiventie 2, 04300 Tuusula, kokeillaan betonimurskeen hyödyntämistä betonituotteiden valmistuksessa 1.3.2021-28.2.2022.    

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus ovat kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 10.2.- 19.3.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 10.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 19.3.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Jukka Kuoppala, puh. 040 314 4741

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus