Ralf Ajalin Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Tuusula

Kuulutusaika

1.11.2021 - 8.12.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 27.10.2021 tekemällään päätöksellä nro 73/2021 (diaari TUUDno-2021-2354) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Ralf Ajalin Oy:lle Tuusulan kunnassa Tuusulanjoentiellä (sillan kohdalla oleva työmaa) tehtävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 1.11.2021 -23.12.2021 välisenä aikana tehtävää paalutustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla 1.11.- 8.12.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 1.11.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 8.12.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus