Rakennus Oy Antti J. Ahola, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava

Kuulutusaika

3.5.2024 - 12.6.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 2.5.2024 tekemällään päätöksellä nro 28/2024 (diaari TUUDno-2024–920) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Rakennus Oy Antti J. Aholalle Keravan kaupungissa osoitteessa Kalevanraitti 3 (kiinteistö 245-4-9904-1) tehtävää melua aiheuttavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee maalämpökaivojen poraustyötä 13.5. - 7.6.2024 arkisin klo 6–22, mutta melua aiheuttavat työt tehdään klo 7-21.  

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 6.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 13.5.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 12.6.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 6.5.- 12.6.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa                           www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Keravan kaupungin verkkosivuilla 6.5.- 12.6.2024. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus