RH Entertainment Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

17.7.2020 - 24.8.2020

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 16.7.2020 tekemällään päätöksellä nro 31/2020 (diaari TUUDno-2020-1713) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla RH Entertainment Oy:lle Järvenpään kaupungin Rantapuistossa järjestettävää tapahtumaa koskevat määräykset. Päätös koskee 7.-8.8.2020 klo 15:00-24:00 järjestettävää tapahtumaa. Lisäksi alueella suoritetaan laitteistojen testausta 6.8.2020 klo 18:00-21:00 ja 7.8.2020 klo 10:00-15:00.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 17.7.-24.8.2020. Tämä kuulutus on julkaistu 17.7.2020 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 24.8.2020.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus