RH Entertainment Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, Järvenpää

Kuulutusaika

27.7.2022 - 5.9.2022

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 26.7.2022 tekemällään päätöksellä nro 65/2022 (diaari TUUDno-2022-1416) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla RH Entertainment Oy:lle Järvenpään Rantapuistossa osoitteessa Kasinokuja 11, 04400 Järvenpää järjestettävää tapahtumaa varten koskevat määräykset. Päätös koskee 4.-6.8.2022 järjestettävää ulkoilmatapahtumaa. Äänentoistolaitteiden käyttö on sallittu päivittäin klo 10:00-24:00 välillä ja 3.8.2022 klo 12:00-21:00.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 27.7.-5.9.2022. Tämä kuulutus on julkaistu 27.7.2022 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 5.9.2022.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus