Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Suomen Maansiirto Oy, Tuusula

Kuulutusaika

4.6.2024 - 11.7.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 31.5.2024 tekemällään päätöksellä nro 36/2024 (diaari TUUDno-2024–1283) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Suomen Maansiirto Oy:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Tuotantotie 28 (kiinteistö 858-15-5741-2) tehtävää melua aiheuttavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee louhintaa ja murskausta 10.6. - 30.9.2024 arkisin maanantaista perjantaihin klo 7–18 ja murskausta voi tehdä klo 21 asti. Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa harjoittaa.  

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 4.6.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 11.6.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 11.7.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 4.6.- 11.7.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä Tuusulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus