Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Juwaco Oy, Tuusula

Kuulutusaika

10.5.2024 - 19.6.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 10.5.2024 tekemällään päätöksellä nro 31/2024 (diaari TUUDno-2024–964) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Juwaco Oy:lle Tuusulan kunnassa osoitteessa Pellavamäentie 15 (kiinteistö 858-8-8529-1) tehtävää melua aiheuttavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee maalämpökaivojen poraustyötä 3.6. - 29.6.2024 arkisin klo 7–21 ja erityisestä tarpeesta klo 22 asti sekä lauantaisin klo 8-18. Arkipyhinä meluavaa työtä ei saa aiheuttaa.  

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 13.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 20.5.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 19.6.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 13.5.- 19.6.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa                           www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä Tuusulan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.tuusula.fi.

Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävilläoloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus