Nurmijärven kunta, Koeluonteinen jätteenkäsittely, Nurmijärvi

Kuulutusaika

5.7.2024 - 12.8.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 3.7.2024 tekemällään päätöksellä nro 46/2024 (diaari TUUDno-2024-1165) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014, YSL) 122 §:n nojalla Nurmijärven kunnalle kiinteistöllä 543-402-27-14 (os. Varastotie 9, 01900 Nurmijärvi) koeluontoista jätteenkäsittelyä koskevat määräykset. Päätös koskee käytöstä poistetun hiekoitushiekan puhdistusta aikavälillä 8.7.2024-19.7.2024.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 5.7.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 12.7.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 12.8.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä/yhteydessä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 5.7.2024-​12.8.2024 välisen ajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tämä kuulutus on nähtävillä myös Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 5.7.2024-​12.8.2024 välisen ajan. Lisäksi päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on noudettavissa nähtävillä oloaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 Tuusula).

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875

 

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS

Ympäristötarkastaja