Numibia Racing Team ry, maastoliikennelupahakemus enduromoottoripyöräkilpailulle, Mäntsälä

Kuulutusaika

9.11.2021 - 29.11.2021

Kuulutus

Hakija:                 Numibia Racing Team ry

Numibia Racing Team ry hakee maastoliikennelain 30 §:n mukaista lupaa saada järjestää 5.2.2022 enduromoottoripyöräkilpailu Mäntsälän kunnan ja Pornaisten kunnan alueella hakemuksen liitteenä olevan reittikartan mukaisesti. Pornaisissa sijaitsevien reittiosuuksien osalta maastoliikennelain mukaista lupaa haetaan erikseen Pornaisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Ilmoitus yleisötilaisuudesta tehdään poliisille. Kilpailusta laaditaan ympäristösuunnitelma ja turvasuunnitelma, joka hyväksytetään pelastusviranomaisella.

Kilpailuun osallistuu noin 200 kuljettajaa. Kilpailukeskuksena toimii Neste K Tuuliruusu, Lahden Moottoritie 1150, Mäntsälä. Kilpailun ajankohta 5.2.2022 klo 7.00 - 17.00 välisenä aikana. Maastokokeilla kilpailijat ovat noin klo 9.00 - 17.00 välisenä aikana. Järjestäjä vastaa, ettei kilpailusta aiheudu kohtuutonta haittaa luonnolle tai muulle ympäristölle ja että kilpailun jälkeen maasto tullaan siistimään reittimerkeistä.

Tämä vireilläolokuulutus ja reittikartta pidetään 9.11.2021 – 29.11.2021 välisen ajan nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla. Vireilläolokuulutus ja reittikartta pidetään nähtävillä samalla aikavälillä myös Mäntsälän kunnan verkkosivuilla. Tämä kuulutus on julkaistu 9.11.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä virka-aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, Tuusula) ajalla 9.11.–29.11.2021. 

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Muistutukset tulee jättää 29.11.2021 mennessä osoitteeseen:

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/TUUDno-2021-2425, PL 60, 04301 Tuusula

tai yaktoimisto@tuusula.fi

Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia ei määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus