NRC Group Finland oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava

Kuulutusaika

21.4.2021 - 28.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 20.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 22/2021 (diaari TUUDno-2021-815) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla NRC Group Finland oy:lle Keravan kaupungissa osoitteessa Postlarinkatu 4, Kerava tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 27.4.2021 -29.4.2021 välisenä aikana tehtävää yötyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kaupungin verkkosivuilla 21.4.- 28.5.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 21.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 28.5.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus