Mäntsälän kunta, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Mäntsälä

Kuulutusaika

13.5.2024 - 19.6.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 8.5.2024 tekemällään päätöksellä diaari TUUDno-2024-828 antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Mäntsälän kunnalle Mäntsälän kunnassa osoitteessa Veteraanitie 4,​ 04600 Mäntsälä, järjestettäviä tilaisuuksia varten koskevat määräykset. Päätös koskee lauantaina 25.5.2024 jäähallin parkkialueella klo 17:30-​22:15 järjestettävää Mitä Ihmettä - tapahtumaa.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 13.5.- 19.6.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 13.5.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 19.6.2024.

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus