Mainonta AK Oy, Bowling & Billiard Garage, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Kerava

Kuulutusaika

6.6.2024 - 15.7.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 4.6.2024 tekemällään päätöksellä (diaari TUUDno-2024-1180) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Mainonta AK Oy:lle Keravan kaupungissa järjestettäviä tapahtumia koskevat määräykset. Päätös koskee 15.6.2024 osoitteessa Lintulammenkatu 18, 04250 Kerava järjestettävää tapahtumaa. Tapahtuma järjestetään klo 14:00-23:30.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keravan kaupungin verkkosivuilla 6.6.-15.7.2024. Tämä kuulutus on julkaistu 6.6.2024 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 15.7.2024.

Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal, puh. 040 3144875.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus