Lotus Maskin & Transport Oy, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Tuusula

Kuulutusaika

14.4.2021 - 21.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 13.4.2021 tekemällään päätöksellä nro 20/2021 (diaari TUUDno-2021-669) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Lotus Maskin & Transport Oy:lle Tuusulan kunnassa järjestettävää meluavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee 19.4-31.5.2021 klo 7:00-18:00 tehtävää vasarointia, pulverointia ja mahdollista betoni- ja tiilijätteen murskausta.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 14.4.-21.5.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 14.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 21.5.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus