Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, ympäristölupa ja aloituslupa, muovijätteen ammattimainen ja laitosmainen käsittely

Kuulutusaika

1.2.2021 - 10.3.2021

Kuulutus

Hakija:               Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö, PL 500, 02201 Espoo

Yhteyshenkilö:   Anna Liitiäinen, anna.liitiainen@lidl.fi

Paikka:               Riffikatu 4, 04430 Järvenpää, kiinteistö 186-21-2131-1                        

Toiminta:          Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö hakee ympäristölupaa muovinlajittelulinjastolle, jossa erilliskerättyä muovijätettä otetaan vastaan, varastoidaan ja lajitellaan koneellisesti. Kyseessä on uusi toiminta.

Muovinlajittelulinja sijaitsee jakelukeskuksen nykyisessä kierrätyshallissa, rakennuksen keskiosassa. Tällä alueella käsitellään myymälöistä palautuvat kierrätysmateriaalit sekä jakelukeskuksessa syntyvät jäte- ja kierrätysmateriaalit. Kierrätyshallissa on materiaalien tiivistämiseen tarkoitettu viemäröity alue, jossa kierrätysjakeiden paalaimet sijaitsevat. Tälle alueelle myös muovinlajittelulinja tullaan sijoittamaan. Lajitellut muovimateriaalit markkinoidaan edelleen luvanvaraisille kierrätysyrityksille uusioraaka-aineen valmistukseen. Kuljetukset hoidetaan täysinä kuormina. Lajittelulinjan avulla pystytään ohjaamaan entistä suurempi osa muovimateriaalista kierrätykseen energiajätteenä polttamisen sijaan.

Jakelukeskuksen kierrätyshallissa muovin käsittely tapahtuu seuraavissa vaiheissa:

1. Materiaalin purkaminen autoista,

2. Materiaalin syöttö muovinlajittelulinjaan,

3. Linjan lajitteleman materiaalin paalaaminen,

4. Materiaalin toimittaminen jakelukeskuksesta edelleen käsiteltäväksi.

Toiminnalle haetaan ympäristönsuojelulain 199 §:n mukaista lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Nähtävilläolo ja kuuleminen

Lupahakemusta koskeva kuulutus pidetään nähtävillä 1.2. - 10.3.2021 välisenä aikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla.

Tämä kuulutus on julkaistu 1.2.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla (www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi) kuulutusaikana.

Muistutukset ja mielipiteet

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on lupahakemuksen johdosta mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus. Myös muilla, kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutuksissa ja mielipiteissä on ilmoitettava asian diaarinumero TUUDno-2021-138.

Kirjalliset muistutukset tulee jättää viimeistään 10.3.2021 mennessä osoitteeseen: 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

PL 60

04301 TUUSULA

tai yaktoimisto@tuusula.fi

Määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisua.

Lisätietoja hakemuksesta antaa hakija sekä ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, 040 314 4875

KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS