Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta tehdystä päätöksestä, KOY Rata-Asema, Kerava

Kuulutusaika

26.6.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 26.6.2024 tekemällään päätöksellä nro 44/2024 (diaari TUUDno-2024–1486) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla KOY Rata-Asemalle Keravan kaupungissa osoitteessa Posliinitehtaankatu 16 (kiinteistö 245-9-371-3) tehtävää melua aiheuttavaa työtä koskevat määräykset. Päätös koskee rakentamista valmistelevaa louhintatyötä 12.7. - 26.7.2024 arkisin klo 7–16.

Kuulutus päätöksestä on julkaistu 28.6.2024 viranomaisen verkkosivuilla. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta eli 5.7.2024.

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 30 vuorokautta ja se päättyy 5.8.2024. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Tämä kuulutus sekä päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus pidetään nähtävillä 28.6.- 5.8.2024 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä Keravan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.kerava.fi.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja, Minna Karhunen puh. 040 314 2259

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus