Kulttuurijärvi Ry, ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus, Järvenpää

Kuulutusaika

7.9.2021 - 14.10.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 6.9.2021 tekemällään päätöksellä nro 64/2021 (diaari TUUDno-2021-1932) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Kulttuurijärvi Ry:lle Järvenpään kaupungissa Vanhankylänniemessä osoitteessa Tuulimyllyntie 24 Järvenpää järjestettävää tapahtumaa koskevat määräykset. Päätös koskee 24.-25.9.2021 klo 17:00-24:00 järjestettävää tapahtumaa. Lisäksi akustista musiikkia on mahdollista soittaa klo 24:00-02:00.

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 7.9.-14.10.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 7.9.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 14.10.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Mira Vuorijärvi, puh. 040 314 4731.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus