Kreate Oy, päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Mäntsälä

Kuulutusaika

6.4.2021 - 14.5.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristötarkastaja on 31.3.2021 tekemällään päätöksellä nro 18/2021 (diaari TUUDno-2021-759) antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 122 §:n nojalla Kreate Oy:lle Mäntsälän kunnassa osoitteessa Suoniityntie 46, Mäntsälä (kiinteistö 505-407-31-25) tehtäviä meluavia töitä koskevat määräykset. Päätös koskee 6.4.2021 -30.6.2021 välisenä aikana tehtävää louhinta- ja rikotustyötä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 6.4.- 14.5.2021. Tämä kuulutus on julkaistu 6.4.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 14.5.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Ville Hämäläinen, puh. 040 314 4730

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus