Kreate Oy, päätös vesien tarkkailusuunnitelman hyväksymisestä, Mäntsälä

Kuulutusaika

12.1.2021 - 18.2.2021

Kuulutus

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus/ympäristöpäällikkö on 8.1.2021 tekemällään päätöksellä nro 1/2021 (diaari TUUDno-2019-229) hyväksynyt pinta-ja pohja- sekä talousvesikaivovesien tarkkailusuunnitelman ja antanut ympäristönsuojelulain (527/2014) 64 §:n nojalla Kreate Oy:lle Mäntsälän kunnassa kiinteistölle Marjala 505-407-31- 25 pohja- ja pintavesien sekä talousvesikaivojen tarkkailua koskevat määräykset. Päätös koskee mm. näytteenottotiheyttä, ajankohtaa sekä veden laatuanalyysejä.

Päätökseen ja/tai päätökseen asian käsittelystä peritystä maksusta saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Päätös ja siihen liittyvä valitusosoitus on kuulutuksen nähtävillä oloajan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi sekä noudettavissa Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta (Hyrylänkatu 8 C, 04300 TUUSULA).

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Mäntsälän kunnan verkkosivuilla 12.1.2021-18.2.2021. Kuulutus on julkaistu 11.1.2021 viranomaisen verkkosivuilla ja tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä julkaisemisajankohdasta. Päätöksen valitusaika päättyy 18.2.2021.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Tanja Rajamäki, puh. 040 314 4875.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta.